• CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP

CGP - Celostna grafična podoba

Namen vsake blagovne znamke je, da se usidra v spomin tistega, kateremu je namenjena. V poplavi blagovnih znamk je uveljavljanje nove zahtevno in odgovorno delo, ki zahteva veliko znanja, načrtovanja in jasno vizijo.

Vloga celostne grafične podobe pri trženju blagovne znamke

 

Eden izmed pomembnih elementov pri uvrščanju blagovne znamke na trg je tudi njena Celostna grafična podoba (CGP). Dobro izdelana celostna podoba komunicira s svetom kot celota, jasno prepoznavna med številnimi drugimi. Z dobro izdelano podobo, z jasnimi pravili in z doslednim upoštevanjem le-teh smo na dobri poti, da bo trg znamko sprejel.

Slabo izdelana celostna podoba kupca predvsem zmede ali pa ga celo nezavedno odbija. Tudi nedosledno upoštevanje pravil pri uporabi elementov grafične podobe deluje zmedeno in nedosledno. Kupec bo še tako dober izdelek ali storitev presojal skozi celostno podobo in bo tako hitro dobil napačen vtis.

Pomembna značilnost celostne grafične podobe je tudi dejstvo, da dobro zastavljena pravila pomagajo vsakomur, ki se ukvarja z vizualno podobo blagovne znamke. Pravila so zapisana sistematično in s pomočjo normativov, ki jih razumejo strokovnjaki iz področij izvedbe (oblikovalci, tiskarji, ...)

Pravila so natančna, razumljiva, predvidevajo posebne okoliščine, hkrati pa so tudi odprta za ustvarjalno nadgradnjo. V pravilih so določena tudi dopuščena odstopanja od pravil in nedopustna kršenja pravil.

Pri načrtovanju blagovne znamke se moramo vedno zavedati, da je blagovna znamka neke vrste garancija kakovosti, da je v podzavesti kupca pomembnejša od storitve ali izdelka samega. Dobra celostna podoba torej pripomore k utrjevanju podobe blagovne znamke v konkurenčnih tržnih razmerah in s tem povečanju prodaje.

Kaj je Celostna grafična podoba?

CGP je sistem kreativnih rešitev, navodil in pravil, ki poskrbi, da podjetje svoje blagovne znamke, izdelke ali storitve vedno predstavlja potrošnikom na tak način, da so hitro prepoznavni in da se ločijo od konkurence.

Kaj je Celostna grafična podoba?

Postopek nastanka CGP

Sam kreativni proces je odvisen od narave produkta, pa tudi od samega naročnika. Najprej poskušamo izluščiti osnovno idejo produkta, postaviti ciljno skupino in analizirati konkurenco.

Postopek nastanka CGP

Kdo potrebuje CGP?

Izdelan CGP, ki se tudi sistematično uporablja, poskrbi za to, da potrošnik takoj prepozna nek produkt, pa naj bo to oglas v reviji, na televiziji ali pa napis na kombiju, za katerim se pelje.

Kdo potrebuje CGP?

Vtis CGP na potrošnike

Logotip je od vseh elementov CGP deležen največje pozornosti in je zaradi tega tudi prva in ključna podoba, ki nastane v procesu. Je ponos oblikovalcev in lastnikov blagovne znamke.

Vtis CGP na potrošnike