• CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP

Postopek nastanka CGP

Sam kreativni proces je odvisen od narave produkta, pa tudi od samega naročnika. Najprej poskušamo izluščiti osnovno idejo produkta, postaviti ciljno skupino in analizirati konkurenco.

Nato se tudi glede na preference in zamisli naročnika lotimo raziskovanja različnih okoliščin, povezanih z osnovno idejo. Tukaj si pomagamo tudi s pomočjo manj očitnih področij, na primer z zgodovino ali sociologijo. Ko imamo zbrane vse pomembne informacije, izdelamo osnutek logotipa, predlagamo barve in primerne tipografije. V nadaljevanju izdelek pilimo, dokler nismo skupaj z naročnikom zadovoljni z izdelkom.

Celostna grafična podoba običajno raste skupaj s produktom. V tehničnem smislu se običajno začne z osnovnimi elementi: oblikovanjem logotipa, z izbiro tipografije in barvnih kombinacij. Ta osnovna pravila se zapišejo in predstavljajo osnovo za izdelavo ostalih elementov. Glede na potrebe pa se kasneje izdelajo tudi ostali elementi, od vizitk, dopisnega papirja, pa vse do tiskanih oglasov ali spletnih strani. V praksi to pomeni, da lahko naročnik dobi vsa pravila zapisana v obliki priročnika, posamezne izdelke pa v elektronski obliki, pripravljene za takojšnjo uporabo, nadgradnjo ali mutacije.

Sestanki z naročnikom niso nujno pogosti, saj lahko večino komunikacije opravimo s pomočjo telefona in vseh drugih načinov komunikacije. Trudimo se, da naročniku čimbolj olajšamo komunikacijo in da mu vzamemo čimmanj dragocenega časa. Kljub temu po naših izkušnjah večina naročnikov želi aktivno sodelovati pri nastajanja celostne grafične podobe.