• CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP

Primarni elementi celostne grafične podobe

Prvi in najpomembnejši koraki pri ustvarjanju celostne grafične podobe blagovne znamke so namenjeni ustvarjanju osnovnih elementov. Tukaj pride do zasnove logotipa, izbire ostalih elementov, kot so barve in tipografije, po potrebi pa še kakšnih drugih.

Tem opravilom se praviloma posveti največ časa, saj so koraki, ki sledijo, odvisni od osnovnih elementov. V nadaljevanju se po potrebi razvijajo dodatni elementi, ki lahko obsegajo dejansko vse: od vizitke do napisa na nebotičniku. Elementi celostne grafične podobe se razvijejo s pomočjo grafičnih programov na tak način, da se lahko razmnožujejo in pošiljajo s pomočjo digitalnih medijev na različne naslove, predvsem pa, da se lahko uporabljajo pri nadaljnjem razvoju celostne grafične podobe in blagovne znamke. Elementi se pripravijo v različnih računalniških formatih, tako da se lahko uporabijo z najpogosteje uporabljanimi grafičnimi programi.

Logotip

Logotip je prva zaključena celota, ki kot najpomembnejša zahteva tudi veliko truda. Pri zasnovi logotipa se upoštevajo številni dejavniki in njegova zasnova je prepuščena predvsem domišljiji in kreativnosti snovalca, čeprav obstaja tudi veliko napisanih, predvsem pa nenapisanih pravil, ki lahko pripomorejo k nastanku odličnega logotipa. Logotip je lahko sestavljen samo iz tipografskega simbola, samo iz znakovnega simbola ali pa kombinacije obeh. Možnosti za kreativnost je veliko. Pri sestavljanju logotipa se čimbolj natančno opišejo velikosti in prostorska razmerja med posameznimi elementi logotipa. Določijo se barve, barvne kombinacije, vrsta uporabljene tipografije, dovoljene velikosti logotipa in omejitve le-teh. V pravilih izdelave logotipa se zapišejo dovoljene in prepovedane možnosti uporabe. Predvidijo se tudi možnosti za sivinski tisk (enobarvno) ali celo monokromatski tisk (za žige). Nadalje se predvidi uporaba na različnih barvnih ozadjih, v negativu in tudi na fotografijah.

Tipografija

Izbor in število uporabljenih tipografij sta lahko zelo različna, večinoma pa se v celostni grafični podobi določijo primarne in sekundarne tipografije, katerih uporaba se v celostni grafični podobi natančno predvidi. Vsaka tipografija se predstavi s celotnim znakovnim naborom v vseh možnih različicah (npr. bold, italic ...) Natančnejša uporaba in kombiniranje tipografij se natančneje določi pri posameznih elementih v nadaljevanju celostne grafične podobe, v osnovnem opisu tipografije pa so opisana samo osnovna pravila.

Barve

Pri določanju barv se natančno in nedvoumno ter po natančnih normativih določijo barve logotipa, primarne in sekundarne barve celostne grafične podobe. Vsaka izmed barv se opiše tako, da se jo lahko v skladu s pravili natančno reproducira po različnih standardih na različnih medijih (RGB - računalniški ali TV zaslon, CMYK - 4-barvni tisk, PANTONE - barvni tisk, MACTac - folija, RAL - kovinske barve ...). Hkrati se opiše tudi dopustna uporaba različnih intenzivnosti (rastrov). Opišejo se tudi dovoljene barvne kombinacije in osnovna pravila za uporabo barv v okviru celostne grafične podobe. Natančnejša navodila se določijo pri posameznih elementih v nadaljevanju celostne grafične podobe.