Kako poteka proces izdelave spletne strani?


Proces izdelave spletne strani poteka po naslednjih fazah:

1. načrtovanje strukture spletne strani

Dogovorimo se o osnovni obliki strani in pozicijah elementov, kot so slike, meniji, logotipi, dodatne vsebine in podobno. Dogovorimo se o približnem obsegu strani, hkrati pa predvidimo, kaj se bo s stranjo dogajalo v prihodnosti.

2. oblikovanje oblikovne predloge strani,

Pripravimo oblikovni osnutek v obliki (neaktivne) ekranske slike, ki predstavlja, kako bo spletna stran izgledala na koncu. Ko stranka osnutek potrdi, pripravimo oblikovno predlogo, primerno za uporabo na spletu. Oblikovna predloga je pripravljena v obliki HTML in CSS.

3. implementacija oblikovne predloge v programsko okolje strani,

Vse spletne strani, ki jih izdelamo, uporabljajo sistem za upravljanje z vsebinami (CMS). Oblikovna predloga se vključi v programsko okolje tega sistema. Vljučijo se vsi meniji in vse izbrane funkcije sistema CMS. Sistem CMS uporablja tehnologijo PHP in MySQL.

4. administracija spletne strani (objavljanje vsebin),

V prejšnjem koraku je spletna stran postala pripravljena na objavo vsebin. To pomeni objavljanje tekstov, fotografij in vseh ostalih podatkov. Administracija strani pomeni tudi vzpostavljanje notranjih in zunanjih povezav. Skratka, z administracijo se začne proces delovanja strani, saj se vsebine lahko dnevno spreminjajo. Administracijo strani lahko opravljajo stranke same, naše podjetje pa jim lahko pomaga pri zahtevnejših opravilih ali pa prevzame tudi celotno administracijo strani.

5. optimizacija spletnih strani in vpis v spletne kataloge.

Optimizacija spletne strani je proces, ki poteka vzporedno z objavljanjem vsebin. Spletne strani pa pripravimo tako, da ta proces čimbolj olajša. Ko so objavljene začetne vsebine in je spletna stran pripravljena za javno objavo, poskrbimo, da so podatki o njej objavljeni v verodostojnih spletnih katalogih. Ta korak je nujen, da bodo spletno stran hitro našli spletni iskalniki in jo objavili med svojimi rezultati iskanj.