• CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP

Namen vsake blagovne znamke je, da se usidra v spomin tistega, kateremu je namenjena. V poplavi blagovnih znamk je uveljavljanje nove zahtevno in odgovorno delo, ki zahteva veliko znanja, načrtovanja in jasno vizijo.

Vloga celostne grafične podobe pri trženju blagovne znamke

 

Eden izmed pomembnih elementov pri uvrščanju blagovne znamke na trg je tudi njena Celostna grafična podoba (CGP). Dobro izdelana celostna podoba komunicira s svetom kot celota, jasno prepoznavna med številnimi drugimi. Z dobro izdelano podobo, z jasnimi pravili in z doslednim upoštevanjem le-teh smo na dobri poti, da bo trg znamko sprejel.

Slabo izdelana celostna podoba kupca predvsem zmede ali pa ga celo nezavedno odbija. Tudi nedosledno upoštevanje pravil pri uporabi elementov grafične podobe deluje zmedeno in nedosledno. Kupec bo še tako dober izdelek ali storitev presojal skozi celostno podobo in bo tako hitro dobil napačen vtis.

Pomembna značilnost celostne grafične podobe je tudi dejstvo, da dobro zastavljena pravila pomagajo vsakomur, ki se ukvarja z vizualno podobo blagovne znamke. Pravila so zapisana sistematično in s pomočjo normativov, ki jih razumejo strokovnjaki iz področij izvedbe (oblikovalci, tiskarji, ...)

Pravila so natančna, razumljiva, predvidevajo posebne okoliščine, hkrati pa so tudi odprta za ustvarjalno nadgradnjo. V pravilih so določena tudi dopuščena odstopanja od pravil in nedopustna kršenja pravil.

Pri načrtovanju blagovne znamke se moramo vedno zavedati, da je blagovna znamka neke vrste garancija kakovosti, da je v podzavesti kupca pomembnejša od storitve ali izdelka samega. Dobra celostna podoba torej pripomore k utrjevanju podobe blagovne znamke v konkurenčnih tržnih razmerah in s tem povečanju prodaje.