• CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP
 • CGP

Sekundarni elementi celostne grafične podobe

Na osnovi primarnih elementov celostne grafične podobe se začne postopek razvijanja ostalih elementov. Kateri so ti elementi, je odvisno predvsem od realnih potreb, obsega poslovanja in področij, na katerih se bodo elementi celostne grafične podobe določene blagovne znamke uporabljali.

Za vsakega izmed teh elementov se določijo pravila uporabe, oblikovanja in namena elementa. Določijo se prostorska razmerja, dimenzije, barve, napisi, tehnika nanosa barv, osnovni material, pravila izvedbe, izsek, način zgibanja, alternativne in dopustne možnosti. Upoštevaje strokovna merila se podajo takšna navodila, da ne obstaja možnost napake pri izvedbi elementa. Osnovne oblike elementov se razvijejo s pomočjo grafičnih programov na tak način, da se lahko razmnožujejo in pošiljajo s pomočjo digitalnih medijev na različne naslove. Elementi se pripravijo v različnih računalniških formatih, tako da se lahko uporabijo z najpogosteje uporabljanimi grafičnimi programi. Osnovne oblike elementov se načeloma pripravijo do te mere, da so pripravljene za tisk ali pa so vsaj v nedvoumno pomoč pri oblikovanju teh elementov. Računalniško pripravljeni elementi so del celostne grafične podobe blagovne znamke.